Výmena bombičky CO2
CO2 na SÓDOVKU

len 4,90€

Univerzálna bombička je plne kompatibilná s výrobníkmi sódy dostupnými na trhu!

náplň 425g CO2 - 80 litrov
Nová bombička
CO2 na SÓDOVKU

Univerzálna tlaková fľaša je plne kompatibilná s výrobníkmi sódy dostupnými na trhu!

náplň 425g CO2 - 80 litrov
Vinotéka ANDRÉ
Neváhajte a navštívte!

Obchodné centrum Turiec
Martin (Pri HM Tesco)

Sv.Cyrila a Metoda 3425/19, Vrútky

Tel.: 0914 339 555

Pondelok-Štvrtok od 8:00-19:00
Piatok od 8:00 do 20:00
Sobota od 8:00 do 18:00


www.vinoteka-andre.sk
PromoGroup
     sme slovenská, dynamicky rozvíjajúca sa agentúra, ktorá úspešne pôsobí na trhu už od roku 2001.
Patríme k popredným firmám zaoberajúcim sa "Sales Promotion" na Slovensku.
K naším hlavným aktivitám patrí zabezpečovanie služieb, koncepčný merchandising a promoakcie.
Sme vždy v popredí Vaším zákazníkom

PromoGroup - Portfólio


  

    Svojim partnerom zabezpečujeme kvalitný "merchandising" a promoakcie na území celého Slovenska. Tieto sa konajú na prevádzkach ako Tesco, Hypernova, Kaufland, Terno, Billa, Metro, ale i na malých predajniach nespadajúcich do veľkých obchodných reťazcov.

Na túto rozsiahlu prácu zamestnávame "merchandiserov" a stálych promotérov, ktorí spadajú pod svojich regionálnych supervízorov. Títo sa už priamo podriaďujú vedení spoločnosti Promogroup. Spoločnosť disponuje vlastnou autodopravou i skladovými priestormi a preto spolu so svojimi pracovníkmi máme prostriedky a možnosti na to, aby sme upevňovali dobré meno svojich klientov, ponúkali im kvalitné služby a zachovávali ich obchodné tajomstvo.

Svojim klientom ponúkame hlavne bezpečný a spoľahlivý "merchandising" – ten je zabezpečený novým softvérovým riešením Hamilton, ktorý umožňuje neustálu lokalizáciu "merchandiserov" (resp. obchodnýc zástupcov) a kontrolu ich aktivít pomocou PDA zariadení a GPS lokalizácie. Vďaka tomuto systému dokážeme zabezpečiť vysokú účinnosť "merchandiserov" (resp. obchodných zástupcov), flexibilne reagovať na stúpajúce aktivity konkurencie, pohotovo reagovať na požiadavky zákazníkov ako i ponúknuť im kvalitný reporting/monitoring. 


Ako jediná merchandisingová
agentúra na Slovensku sme získali
certifikát ISO 9001:2008

"Merchandising"

Našimi technikami "merchandising"-u pre optimalizáciu predaja, založenými na plánovan&´ a štúdii umiestnenia výrobku v regáli alebo na predajnom mieste, môžete získať atraktívnu, pôsobivú a účelnú prezentáciu Vášho výrobku. Je možné tak ovplyvniť rozhodnutie konečného spotrebiteľa a určitým spôsobom ho "prinútiť" k impulzívnemu nákupu, čo je hlavným cieľom "merchandising"-u. Preto ak potrebujete, aby bol Váš tovar vyložený a umiestnený na predajnej ploche s maximálnym efektom, sme tu práve pre Vás.

Ponuka merchandising služieb našich dokladačov

Zabezpečenie úplnosti sortimentu – „Kde nie je tovar, nie je predaj.“
Zabezpečenie celkovej estetickej hodnoty produktov v regáloch
"Monitoring" - Sledovanie položiek a/alebo vlastností, kroré sú pre Vás dôležité
"Reporting"
Komunikácia s obchodným partnerom